കണ്ണൂര്‍ വാരം മെയിന്‍ റോഡില്‍ നിന്നും 300 മീറ്റര്‍ ഉള്ളില്‍ 20 സെന്റ്‌ ഹൌസ് പ്ളോട്ട് വില്‍പ്പനയ്ക്ക്. ബന്ധപ്പെടുക : 9544244901 പയ്യന്നൂര്‍ എഴിലോട്‌ നാഷണല്‍ ഹൈവെക്ക് സമീപം 54 സെന്റ്‌ ഹൌസ് പ്ളോട്ട് വില്‍പ്പനയ്ക്ക്. വില 75,000/സെന്റ്‌. ബന്ധപ്പെടുക : 9544244901 ശ്രീകണ്ടാപുരം പയ്യാവൂര്‍ റോഡില്‍ ഐച്ചേരിയില്‍ 25 സെന്റ്‌ സ്ഥലവും ഓടിട്ട വീടും വില്‍പ്പനയ്ക്ക്. വില 18,000/സെന്റ്‌. ബന്ധപ്പെടുക : 9544244901Contact Number: +91 9446262906
Contact Email: 
A well established
300 bedded hospital with 80Cents land,
for Sale in Kannur District of Kerala

Asking Prize: 65 Crore


Contact Number: 
+919544244901 (Kannur)
+971509572028 UAE
Contact Email: 
A well established Stone Quarry and Crusher for Sale in Kannur District of Kerala
The total Land is about 50 Acres with 45 Acres of Stone available.

A Machine Crusher with a Tippers also available to the Quarry.

Interested parties, please call on 9446262906, Mr. ShajuResidential/Commercial Plot, Kannur

40 cents Housing plot
Mele Chovva, Kannur near Petrol Station, Kannur-Mattannur Road
5lakhs per Cent

Conact: 9544244901 (Vinod)

13 Cents Housing Plot
Pariyaram near Embet, 600 Mtrs from Taliparamba-Payyannur NH
75000 per Cents

Contact: 9544244901100 Cents Rubber Estate (150 Nos Trees 5years old) Near Taliparamba, Kannur Dist

Area : Kannur

Land Area : 100 Cents

Price : Rs. 9,000.00 (Negotiable)

Property Location

Perumbadavu, Cherupuzha-Taliparamba bus route.

Features

Agriculture,

Other comments

20 K.M from Taliparamba Town, 3 K.M from Perubadavu

650 Cents Rubber Estate (800 Nos Trees now tapping) Near Taliparamba, Kannur Dist

Area : Kannur

Land Area : 650 Cents

Price : Rs. 9,000.00 (Negotiable)

Property Location

Perumbadavu, Cherupuzha-Taliparamba bus route.

Features

Agriculture, Industrial projects like Stone Crusher..etc

Other comments

20 K.M from Taliparamba Town, 3 K.M from PerubadavuVery good spacious house for immediate sale. * 17 cent plot * built area 2200 sq ft * 4+ bed rooms * made for personal use


Area : Kannur

Total Bed Rooms : 4

Bath Attached : 5

Floor Area : 2200 Sq. Feets

Land Area : 17 Cents

Price : 50,00,000/-

Property Location

One kilometer from karuvanchal town behind balapuram bus stop

Property Location In Google Map

Features

Very good spacious house for immediate sale. * 17 cent plot * built area 2200 sq ft * 4+ bed rooms * made for personal use


86 Cents of Land for sale close to beautiful thottada beach in kannur, north kerala.
Small river to side.Clear title.


Area : Kannur

Price : 86,00,000/-

Property Location

Thottada beach

Features

Property constructed on this land would have view of arabian sea.


Other comments

Suitable for private dwelling or tourism development.


2.55 Acres of beauitfull commercial property for sale. 3 side covered with rivers.


Area : Kannur

Land Area : 255 Cents

Price : Rs. 22,000.00(Negotiable)

Property Location

Payyanur, Kannur(Dist)

Features

Suitable for commercial projects like water front Resort/Hotel/Hospital/apartment projects.This is a beautiful ancestral home"taravad" / illam. It is well maintained with 2 pools (kolams) - one for men and one for womens as designed in the old days. It has 2 "Nalukettu". Still has the old world charm of illams of yore with all modern amenities like tiled floors (marbonite) and western toilet facilities ( total 5) . It has 2 wells + a borewell, 2 fully functional kitchens. Ideal for use as a vacation home. Has excellent woodwork throughout. Superior craftsmanship displayed on and around the doors. The whole house is built primarily with wood. Approximately 5000 Gunfoot of wood has been used to build this house.

Area : Kannur

Total Bed Rooms : 8

Bath Attached : 7

Floor Area : 22000 Sq. Feets

Land Area : 350 Cents

Price : 1.65 crores - negotiable

Features  :  This is a gated (compound wall) 3 1/2 acre property - single piece of land with a main taravad ( approximately 45 rooms) + an outhouse. The main taravad is built primarily with burma teak and rosewood - Very well maintained with all facilities.